Wykryliśmy, że korzystasz z wtyczki typu AdBlock do blokowania elementów stron www.
W celu poprawnego działania naszego serwisu prosimy o wyłączenie wtyczki na naszej stronie, a następnie o odświeżenie strony.
Dziękujemy!
Jak możemy Ci pomóc?
Zgłoszenie awarii
Zgłoszenie awarii urządzenia dystrybuowanego przez firmę Ventia Sp. z o.o.
Zdalne wsparcie
Umów się na zdalną pomoc - dotyczy central wentylacyjnych Komfovent z automatyką C5 oraz C6.
Porady montażowe
Najczęściej popełniane błędy montażowe zebrane w jednym miejscu, wykorzystaj nasze doświadczenie.
Formularz zgłoszenia awarii
Przed dokonaniem zgłoszenia awarii zapoznaj się z poniższą treścią.
Nie zawsze nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia wymaga przyjazdu serwisu dlatego przed zgłoszeniem awarii prosimy o sprawdzenie:
- czy przyczyną awarii nie jest awaria sieci elektrycznej
- czy urządzenie jest poprawnie podłączone
- czy urządzenie jest poprawnie skonfigurowane
Z listy rozwijanej wybierz producenta urządzenia, którego awarię chcesz zgłosić.
Nazwę producenta znajdziesz na: urządzeniu / tabliczce znamionowej / karcie gwarancyjnej.
Przejdź dalej 〉
Zdalne wsparcie - opcjonalnie
Czym jest zdalne wsparcie?
Zdalne wsparcie umożliwia bezpośrednią pomoc eksperta Ventia Sp. z o.o. przez zdalną kontrolę Twojej centrali wentylacyjnej.
W wielu przypadkach zdalne wsparcie jest wystarczające do skutecznego rozwiązania zgłoszonego problemu bez oczekiwania na wizytę serwisanta.
Zalety zdalnego wsparcia
Dzięki zdalnemu wsparciu otrzymujesz:

- pierwszeństwo w dostępie do wsparcia technicznego
- możliwość optymalizacji ustawień centrali wentylacyjnej
- diagnostyka online
- aktualizacja oprogramowania
Czego potrzebujesz do przeprowadzenia zdalnego wsparcia
Do przeprowadzenia zdalnego wsparcia wystarczy wykonanie kilku prostych czynności, które bardzo szczegółowo zostały rozpisane w powyższej instrukcji.
W przypadku wątpliwości bądź problemów nasi pracownicy służą pomocą.
Formularz zgłoszenia awarii
Wykonując zgłoszenie określ czy jesteś dystrybutorem urządzenia lub osobą, które je montowała, czy użytkownikiem końcowym.
Wybór ma wpływ na przebieg zgłoszenia
Jestem Dystrybutorem / Instalatorem
Jestem Użytkownikiem końcowym
Formularz zgłoszenia awarii
Pamiętaj, poprawne uzupełnienie formularza zgłoszenia awarii jest bardzo ważne ponieważ dzięki temu szybciej udzielimy Ci niezbędnej pomocy.
Na urządzenia dystrybuowane przez Ventia Sp. z o.o. standardowo okres gwarancji wynosi 2 lata – szczegóły dostępne w Regulaminie sprzedaży 〉
Zdalne wsparcie
Pracownicy Ventia Sp. z o.o. świadczą usługę zdalnego wsparcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00
Warunki realizacji zdalnego wsparcia 〉
Instrukcja przeprowadzenia zdalnego wsparcia 〉
Dystrybutor / Instalator
Data awarii urządzenia*
Typ zgłoszenia*
Dane firmy instalacyjnej
Nazwa firmy*
NIP*
Kod pocztowy*
Miasto*
Ulica i numer*
Telefon*
Email
Gwarancyjne zgłoszenie awarii urządzenia powinno być zrealizowane przez firmę, która odsprzedała Państwu dane urządzenie. Prosimy poniżej opisać z czego wynika sytuacja, w której firma instalacyjna nie wykonuje osobiście zgłoszenia.
Opis zaistniałej sytuacji*
Dane urządzenia, które uległo awarii
Typ urządzenia*
Prosimy o podanie pełnej nazwy typu urządzenia np.
Numer seryjny urządzenia*
Dodaj urządzenie
Skorzystaj z tej opcji jeżeli na obiekcie znajduje się więcej niż jedno uszkodzone urządzenie. Jeśli chcesz zgłosić kolejne urządzenie które znajduje się na innym obiekcie, musisz wykonać osobne zgłoszenie awarii.
Dane firmy zgłaszającej
Nazwa firmy*
NIP*
Kod pocztowy*
Miasto*
Ulica i numer*
Telefon*
Email
Osoba wykonująca zgłoszenie
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
Email*
Miejsce instalacji urządzenia
Kod pocztowy*
Województwo*
Miasto*
Ulica i numer*
Osoba kontaktowa w miejscu instalacji urządzenia
np. właściciel urządzenia, technik - dozorca obiektu, itp.
Imię*
Nazwisko*
Telefon*
Email
Dokładny opis nieprawidłowej pracy urządzenia
Opis*
Pliki
Prześlij zdjęcia obrazujące rodzaj awarii lub uszkodzenia - skróci to czas diagnostyki.
Warunki realizacji serwisu
1. 1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, Klient/Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu oraz wykonanych prac serwisowych. Od dnia 1.04.2022 roku stawka dojazdu wynosi 2,55 PLN/km + VAT, a koszt każdej rozpoczętej godziny pracy serwisanta wynosi 200,00 PLN + VAT. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 190,00 PLN + VAT. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady siedziba Ventia Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> siedziba Ventia Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku czynników innych niż wady fabryczne – a w szczególności: błędów eksploatacji, braku okresowych serwisów konserwacyjnych, błędnego montażu produktu, nieodpowiedniej instalacji, przepięć instalacji elektrycznej, zawilgocenia urządzenia, awarii w wyniku braku ciągłej pracy urządzenia - naprawa odbywa się na koszt Klienta/Zgłaszającego

2. ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że dokonał weryfikacji zasadności wezwania Serwisu do naprawy gwarancyjnej i przyjął do wiadomości, że naprawą gwarancyjną objęte są wyłącznie wady fabryczne urządzenia. Serwisant jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia przyczyn nie działającej instalacji (w szczególności spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.).

3. ZGŁASZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi i montażu urządzenia (dostępne na stronie www.ventia.pl).

4. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzania w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub uniemożliwia skuteczną naprawę urządzenia. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, rusztowanie, itp., jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych. Brak zapewnienia odpowiedniego dostępu do urządzenia, skutkuje odmową naprawy oraz obciążeniem firmy zgłaszającej kosztami dojazdu oraz pracy Serwisanta.

5. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie Karta gwarancyjna.
Zgody
Zgody
Potwierdzenie zgłoszenia
Twojemu zgłoszeniu został przydzielony numer:
Uwaga! Twoje zgłoszenie nie jest potwierdzone!
Aby potwierdzić zgłoszenie kliknij w link potwierdzający, który otrzymasz w wiadomości e-mail wysłanej na podaną przez Ciebie skrzynkę pocztową.
Co dalej?
1. Po potwierdzeniu przez Ciebie zgłoszenia (kliknięciu w otrzymany w wiadomości e-mail link), trafia ono do naszego systemu.
2. Następuje weryfikacja przez Dział Serwisu. Jeśli na tym etapie pojawią się jakieś pytania zostaniesz poproszony (telefonicznie lub mailowo) o dodatkowe informacje.
3. Jeśli Dział Serwisu nie będzie miał uwag Twoje zgłoszenie zostanie przesłane do realizacji, a Ty otrzymasz o tym informację w wiadomości e-mail.
4. Z reguły trwa to do 48h roboczych z wyłączeniem takich okresów jak długie weekendy czy święta.
5. O każdej zmianie statusu swojego zgłoszenia zostaniesz od razu poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na podany przez Ciebie w formularzu adres poczty.
Czy mogę monitorować zgłoszenie?
W każdej chwili możesz sprawdzić status swojego zgłoszenia. Wystarczy, że wkleisz w pasek adresu przeglądarki ten sam link, który kliknąłeś aby potwierdzić swoje zgłoszenie.
Pamiętaj, że nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji – w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zadzwoń do nas.
Brak potwierdzenia zgłoszenia awarii
Jeżeli nie potwierdzisz zgłoszenia awarii linkiem aktywacyjnym, otrzymanym w wiadomości email w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, Twoje zgłoszenie nie zostanie przyjęte do realizacji.
Co w przypadku gdy nie dostałem e-maila z linkiem aktywacyjny?
Natychmiast po wypełnieniu formularza zgłoszenia awarii, system wysyła automatycznie wiadomość z linkiem aktywacyjnym na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
W związku z powyższym, jeżeli nie widzisz wiadomości e-maila w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie czy nie została ona przekierowana do spamu.
Jeżeli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pracownikiem Ventia.
Gdzie znaleźć tabliczkę znamionową /
numer seryjny urządzenia?
Kolorem czerwonym oznaczono tabliczkę znamionową.
Kolorem żółtym oznaczono metalową blaszkę.


Model oraz numer seryjny, znajdują się na tabliczce znamionowej każdego urządzenia. Numer seryjny można odnaleźć również na mechanicznie wybitej metalowej blaszce, przynitowanej do ramy każdej z sekcji urządzenia.

Tabliczka znamionowa

1. Model urządzenia
2. Data produkcji
3. Numer seryjny

Metalowa blaszka

Numer seryjny jest wybity mechanicznie.
Kolorem czerwonym oznaczono tabliczkę znamionową.


Model oraz numer seryjny, w większości urządzeń, znajdują się na tabliczce znamionowej zlokalizowanej na zewnątrz obudowy, w przypadku urządzeń z serii DESIGN tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz obudowy.

Tabliczka znamionowa

1. Model urządzenia
2. Data produkcji
3. Numer seryjny
Kolorem czerwonym oznaczono tabliczkę znamionową.


Model oraz numer seryjny, w większości urządzeń, znajdują się na tabliczce znamionowej zlokalizowanej na zewnątrz obudowy.

Tabliczka znamionowa

1. Model urządzenia
2. Data produkcji
3. Numer seryjny
Seria RAC (ścienne Eco Pro, Premium Pro, Hyper Nordic), Seria VRF, Multi
Kolorem czerwonym oznaczono tabliczkę znamionową.


Numer seryjny urządzenia znajduje się na boku obudowy, płycie głównej lub na kartonowym opakowaniu, na białej naklejce pod tabliczką znamionową urządzenia. Numer seryjny jest to ciąg znaków pod kodem kreskowym.

1. Model urządzenia
2. Numer seryjny


Seria CAC (kasetonowe, kanałowe, przypodłogowopodsufitowe, agregaty zewnętrzne do 16kW)
Kolorem czerwonym oznaczono tabliczkę znamionową.


Numer seryjny urządzenia znajduje się na boku obudowy lub na kartonowym opakowaniu, na białej naklejce pod tabliczką znamionową urządzenia. Numer seryjny jest to ciąg znaków pod kodem kreskowym zaczynający się obok liter SN.


1. Model urządzenia
2. Numer seryjny